Цаг уурын мэдээ > Агаарын дээд үе давхарга

Агаарын мандлын дээд үе давхаргын ажиглалтын мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2020-08-15 11:20:26

                                                                                   Радиозондын мэдээ

                                                                           2020 оны 08 сарын 15

                                                                 эхэлсэн цаг:0727  дууссан цаг:0905

                                       

                                            Хөөргөлт хийсэн  аэрологийн техникч: Г.Пүрэвдорж

                                            Бүрхэвч бэлдсэн газгенаторч: С.Батчулуун