Цаг уурын мэдээ > Агаарын дээд үе давхарга

Агаарын мандлын дээд үе давхаргын ажиглалтын мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2024-04-25 09:19:40

 

                                                                                 

         Радиозондын мэдээ

            2024 оны 04 сарын 25

            эхэлсэн цаг:0728 дууссан цаг:0902

                

                         Хөөргөлт хийсэн:  Аэрологийн Е.Т.Инженер Д.Төмөрхуяг

                          Бүрхэвч бэлдсэн:   Аэрологийн хийн генераторч: С.Батчулуун.