Цаг уурын мэдээ > Агаарын дээд үе давхарга

Агаарын мандлын дээд үе давхаргын ажиглалтын мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2020-10-22 08:14:44

                                                                                   Радиозондын мэдээ

                                                                           2020 оны 10 сарын 22

                                                                 эхэлсэн цаг:0731  дууссан цаг:0900

                                       

                                            Хөөргөлт хийсэн  аэрологийн техникч: Г.Пүрэвдорж

                                            Бүрхэвч бэлдсэн газгенаторч: С.Батчулуун