Тойм мэдээ

2020 оны 01  сарын 11 өдрийн УБ ус судлалын харуулын ажиглалт

 хэмжилтийн мэдээ

           

  Улаанбаатар ус судлалын өртөөний харьяа   ус судлалын харуулуудын Хэрлэнгийн гүүр орчим дахь Хэрлэн гол -Багануур дүүрэг, Туул гол -Улаанбаатар зайсан орчим, Улиастай гол – хуучнаар Улиастайн ферм Баянголын ам хавьцаа, Сэлбэ гол –Дамбадаржаа гүүр орчим,  Сэлбэ гол –Санзай тосгоны хавьд, Тэрэлж гол-Тэрэлж UB-2 амралт орчим дахь 01 сарын 11 өдрийн өглөөний 08 цагийн хэмжилтээр усны түвшин ,  голын мөсний дундаж зузааны  мэдээг харуулж байна.

Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулан өнөөдрийн хэмжилтийн мэдээг харна уу.

 2020.01.11 өдөр

УБ Ус судлалын өртөө