Тойм мэдээ

04 сарын 3 дугаар 10 хоног ТОЙМ МЭДЭЭ

Улаанбаатар ус судлалын өртөөний харьяа харуулуудын  2020 оны 04 дүгээр сарын 24 өдрийн өглөөний   08 цагийн ажиглалт хэмжилтийн мэдээг олон жилийн дундаж усны түвшин болон урьд оны мөн үеийн үзэгдэл, мөсний зузаан, усны түвшний хэмжилттэй харьцуулан харуулав. Гол дээр голчлон ажиглагдаж байгаа мөсний үзэгдэл Тэрэлж гол, Хэрлэн гол Багануур орчимд мөс байрандаа хайлж, хэврэгшиж байна.  

УБ УЦУОШТөв Ус судлалын өртөө

2020.04.24 өдөр